به سایت انترنتی محبوب هفته نامه مرسل خوش آمدید

عزیز خواننده گرمی سایت انرنتی مجله مرسل، شما میتوانید تمام مطالب و معلومات پیرامون خواست خود را در سایت انترتل مرسل دریافت نماید. تشکر آمنه مایار مدیر مسوول هفته نامه مرسل

Sunday, October 29, 2006

هفته نامه مر سل


هفته نامه مرسل در در هر هفته میتوانید از سایت انترنیتی ویبلاک به خوانش بگیرد شما میتوانید پشنهادات و انتقادات خود در این هفته نامه درج نماید تا ما بتوانیم به صورت خوبتر و بهتر برای شما هفته نامه تقدیم نمایم

1 Comments:

Blogger مدیه تقوا said...

سلام من یکی از خوانندگان مجله مرسل هستم بسیار علاقمند خواندن مطالب این مجله استم یک پیشنهاد دارم اگر امکان دارد لطفا این مجله را در انترنت آنلاین به دسترس ما قراردهید، تشکر

4:01 AM  

Post a Comment

<< Home